เริ่มแล้ว “โตไป…ขับเป็น” ฟิวเจอร์พาร์ค สอนเด็กๆ ขับขี่ปลอดภัย 11-15 ตุลาคมนี้

กิจกรรม “โตไป…ขับเป็น” (SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” เปิดโอกาสให้บุตรหลานได้เรียนรู้กฎจราจร ฝึกขับขี่ในถนนจำลองที่มีความปลอดภัย และรับใบขับขี่จำลองเป็นที่ระลึก การฝึกอบรมใช้เวลา 45 นาที แบ่งเป็นภาคทฤษฎีสอนโดยวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจจราจร ภาคปฏิบัติขับขี่รถบังคับขนาดเล็กในสนามจำลอง เพื่อเป็นการปลูกฝังการขับขี่ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน และช่วยลดอุบัติเหตุได้ในอนาคต

ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานของท่านที่มีอายุ 6-12 ปี ความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ที่ลาน Zpotlight ฟิวเจอร์ พาร์ค และ สเปลล์ ชั้น G ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2566 และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/skilldriving