รถโตโยต้า เคยเข้ามาขายในไทยโดยผู้ค้ารายอื่น ตั้งแต่ก่อนปี 1949 (73 กว่าปีก่อน)

รถโตโยต้า เคยเข้ามาขายในไทยโดยผู้ค้ารายอื่น ตั้งแต่ก่อนปี 1949 (73 กว่าปีก่อน)
> เพราะบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จดทะเบียน 5 ตุลาคม 1962 (60 ปีก่อน)

ADS.