ฟอร์ดสานต่อโครงการ ‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ ปี 3 เสริมทักษะอาชีพให้ผู้สูงวัย

ฟอร์ดสานต่อโครงการ ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ ปี 3 เสริมทักษะอาชีพให้ผู้สูงวัย

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ พีดีเอ สานต่อกิจกรรม ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต (Ford Regenerating Life) โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเป็นปีที่ 3 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยในปีนี้มุ่งเน้นอบรมการทำเกษตรแบบเร่งด่วนเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่กลุ่มผู้สูงวัยในชุมชน

กิจกรรม ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต ปีที่ 3 มีการจัดอบรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยมีเป้าหมายในการอบรมผู้สูงวัยรวม 300 ครัวเรือน ล่าสุดฟอร์ดและพีดีเอได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมให้แก่ผู้นำชุมชนจาก เขตในกรุงเทพฯ ณ สำนักงานใหญ่ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มผู้นำชุมชนเพื่อเรียนรู้การทำเกษตรแบบเร่งด่วน ทั้งการเพาะถั่วงอก ผักบุ้ง และต้นอ่อนทานตะวันซึ่งเป็นพืชที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตเร็วเพื่อให้ชุมชมนำไปบริโภคเป็นอาหารและสร้างรายได้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับอุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาชีพเบื้องต้นไปกลับไปทำได้ทันทีหลังจบการอบรม และผู้เข้าอบรมยังได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงวัยจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการสาธารณสุข 10 กรุงเทพมหานคร ทั้งยังได้เสริมทักษะดิจิทัลผ่านการฝึกใช้เทคโนโลยีเพื่อการขายสินค้าออนไลน์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากพีดีเอร่วมถ่ายทอดความรู้

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โครงการฟอร์ดฟื้นฟูชีวิตได้เข้าไปช่วยเสริมทักษะทั้งการทำเกษตรแบบเร่งด่วนและสร้างชุมชนออนไลน์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและจำหน่ายผลผลิตให้กว่า 400 ครัวเรือนในประเทศไทยให้มีรายได้เพิ่มเติมในช่วงที่ได้รับผลกระทบด้านการจ้างงานจากสถานการณ์โควิด-19  ในปีนี้ฟอร์ดและพีดีเอจึงยังคงเดินหน้าจัดทำโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยขยายการอบรมไปยังกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในสังคมไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการหารายได้และส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง นับเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการใส่ใจดูแลกันและกัน” นางสาวกมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทยและตลาดอาเซียน กล่าว

ฟอร์ดทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาสังคม เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วประเทศไทยผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่หลากหลาย สำหรับโครงการ ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต ปีที่ 3’ ฟอร์ด ประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณราว 1,200,000 บาทในการจัดอบรมเพื่อมอบองค์ความรู้ในด้านการสร้างอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วน เพื่อเสริมแกร่งให้กับประชากรในกลุ่มผู้สูงวัยได้พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหารายได้ และสนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง

ADS.