ผิวกระบอกสูบ, แหวนลูกสูบ, ลูกสูบ และน้ำมันเครื่อง EP.4/8

ถาม : ปลายเปิด คือ จุดที่ท่อไอเสียเปลี่ยนขนาดใช่หรือไม่

ตอบ : เปลี่ยนขนาดจนกระทั่งไอเสียพอจะรู้สึกได้ คําถามคือ ขนาดไหนถึงจะเรียกว่าพอรู้สึกได้ ?

คําตอบที่หลายคนในประเทศอังกฤษบอกมา (เนื่องจากผมอ่านตําราอังกฤษเยอะ เพราะมักเป็นทฤษฎี ไม่ค่อยอ่านตําราอเมริกัน เพราะเป็น APPLICATION) ตอบว่าประมาณ 1.5 เท่า หรือมีพื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็นปลายเปิด

ถาม : ถ้าเป็นเฮดเดอร์ 4-2-1 ตรงไหนเป็น ปลายเปิด

ตอบ : ช่วงที่ท่อไอเสียจากสูบ 1 กับ 4 มารวมกันเป็นท่อ A และ 2 กับ 3 มารวมกัน เป็นท่อ B ไม่ใช่ปลายเปิด แต่ช่วงที่ท่อ A และ B มารวมกันถึงจะเรียกว่าปลายเปิด

ไอเสียที่เป็น POSITIVE ออกจากสูบ 1 วิ่งมาที่ทางแยก ส่วนหนึ่งวิ่งไปหาปลายเปิด เปลี่ยนค่าเป็น NEGATIVE อีกส่วนหนึ่งวิ่งไปสูบ 4 เจอปลายปิด (ยังคงเป็น POSITIVE) แล้วก็วิ่งย้อนกลับมา ในบางเวลา 2 ส่วนนี้ CANCEL หายกันพอดี ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีใครชวนใคร ไม่มีใครถีบใคร แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสูบ 1 และ 4 ห่างกันแค่ไหน และตอนทีไอเสียจากสูบ 1 วิ่งไปสูบ 4 นั้น วาล์วไอเสียของสูบ 4 ยังปิดอยู่หรือเปล่า

เครื่องยนต์ลักษณะนี้มี POWER-BAND กว้าง แต่ไม่แรงมาก เพราะไม่มีใครชวนใคร โอเวอร์แลบของแคมฯ ไม่มีประโยชน์ เพราะ CANCEL เป็นศูนย์หมด เมื่อรู้ว่า เครื่องยนต์เป็นแบบนี้ แคมฯ ก็ไม่จําเป็นต้องมีโอเวอร์แลบมาก เพราะมีไปก็ไม่มีประโยชน์

แต่ในบางเวลาถ้ารอบสูงมาก ๆ ไอเสียจากสูบ 1 ที่วิ่งไป สูบ 4 เจอวาล์วไอเสียเปิดอยู่ (เพราะความยาวของท่อไอเสียคงที่ แต่ความเร็วของรอบเครื่องยนต์เปลี่ยนไป) ไอเสียก็เปลี่ยนค่าเป็น NEGATIVE ชวนไอดีวิ่งเข้ามา แต่ไม่ค่อยพบในรอบเครื่องยนต์ต่ํา ๆ ต้องเป็นหมื่นรอบฯ ถึงจะเกิด

ถาม : รถยนต์หายใจธรรมดาควรใช้เฮดเดอร์ แบบไหน ระหว่าง 4-2-1 กับ 4-1

ตอบ : 4-2-1 ใช้งานทั่วไปดี ใช้กับเกียร์อัตโนมัติ รอบไม่จัดอยู่แล้ว POWER-BAND กว้าง ถ้าเป็นเครื่องแข่งต้อง 4–1 ส่วนความยาวของท่อก็คํานวณจากความเร็วเสียง โดยคํานวณจากความร้อนของไอเสีย เครื่องยนต์ธรรมดาไม่ร้อนมาก ใช้ประมาณ 1,400 ฟุต/วินาที ถ้าเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบซึ่งร้อนกว่าก็ประมาณ 1,600-1,700 ฟุต/วินาที 

ถาม : ที่บอกว่าเฮดเดอร์ 4-2-1 โอเวอร์แลบ ไม่มีประโยชน์นั้น จริงหรือ เพราะโอเวอร์แลบน่าจะทําหน้าที่ 2 อย่าง คือ มีเวลาให้ไอเสียดูดไอดีเข้ากระบอกสูบ และมีเวลาให้ลูกสูบดูดไอดีนานขึ้น

ตอบ : ใช่ แต่ถ้าไอเสียไม่ชวน แล้วไอดีจะเริ่มต้นเข้ากระบอกสูบเมื่อไร? ก็เริ่มเมื่อลูกสูบเริ่มชวนเอง แล้ววาล์วไอดีจะไปเปิดก่อนทําไม

บางคนอาจตอบว่าก็ให้วาล์วไอดีเปิดรอไว้ก่อน พอลูกสูบเริ่มชวน ไอดีจะได้เข้าเยอะ ๆ ถ้ารอให้ลูกสูบเลื่อนขึ้นเกือบถึงศูนย์ตายบนแล้ววาล์วไอดีเพิ่งจะเริ่มเปิด ไอดีก็เข้าได้น้อย เพราะฉะนั้นโอเวอร์แลบก็มีประโยชน์บ้าง แต่ไม่ใช่เพื่อให้ไอเสียชวนไอดี แค่ทําให้เครื่องยนต์อ้าปากรอไอดีไว้ก่อน

ถาม : กลับมาเรื่องกระบอกสูบ ที่อาจารย์บอกว่าเส้นไขว้ในกระบอกสูบไม่มีความจําเป็น เพราะกระบอกสูบมีรูพรุนอยู่แล้ว แต่ก็เห็นเครื่องยนต์จากโรงงานทําผิวกระบอกสูบเป็นเส้นไขว้

ตอบ : ถ้าทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบได้ไม่สมควรมีเส้นไขว้ สามารถทําไลน์เนอร์ที่มีรูพรุนในตัวได้ ซึ่งก็ทําให้มีน้ํามันเครื่องเพื่อการหล่อลื่นเพียงพอ แหวนน้ำมันไม่มีปัญญาขูดน้ํามันเครื่องได้หมดเกลี้ยง 100 เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว เพราะเวลาแหวนรูดขึ้น-ลงก็ไม่แน่นเท่าไร ตัวน้ํามันเครื่องเองก็มี FILM STRENGTH แหวนน้ํามันเครื่องขูดได้เพียงแค่ PHYS ICAL VOLUME ของน้ํามันเครื่องเท่านั้น

ลองเอานํ้ามันเครื่องหยดบนกระจกแล้วเอาทิชชูเช็ด ถามว่าเช็ดหมดในครั้งเดียวได้หรือไม่ ไม่ได้ แต่ถ้าเอาน้ําหยดแล้วเอาทิชชูเช็ด สามารถเช็ดหมดในครั้งเดียวได้แน่นอน เพราะน้ําไม่มี FILM STRENGTH

น้ํามันเครื่องที่เหลือหล่อลื่นอยู่ เนื่องด้วยเหตุของ FILM STRENGTH ก็เพียงพอต่อการหล่อลื่นแหวนตัวที่ 1 และ 2 แล้ว เพราะฉะนั้นจะทําให้กระบอกสูบเรียบสนิทเป็นกระจกก็ยังได้ ที่ต้องใช้เส้นไขว้เพราะแหวนไม่กลม

แหวนลูกสูบกิ๊กก๊อก ไม่เคยผ่านรูกลม ๆ ไม่เคย HONE มาก่อน แหวนราคาถูก ก็ต้องใช้เส้นไขว้ เพื่อตะไบแหวนให้แนบสนิทกับกระบอกสูบ

ถาม : อาจารย์กําลังจะบอกว่าเส้นไขว้ ถ้ามีจะเป็นการตะไบแหวน แต่คนส่วนใหญ่คิดว่ามีไว้เพื่อเก็บนํามันเครื่อ

ตอบ : เส้นไขว้ช่วงแรกที่ออกมาจากโรงงานยังมีความคม แหวนและเส้นไขว้ก็มีความแข็งพอ ๆ กัน เมื่อแหวนลูกสูบขึ้น-ลงสักพัก แหวนก็จะสึก เส้นไขว้นั้นก็จะทื่อ แล้วแหวนก็จะหยุดสึก แต่ต้องตั้งปากแหวนให้ตึงกว่าปกติเล็กน้อย เพราะเมื่อตะไบแล้วปากแหวนจะอ้าออก ถ้าเริ่มต้นด้วยปากแหวนห่าง พอแหวนสีกคราวนี้หลวมเลย !

สมัยก่อนความสามารถในการทําแหวนไม่ดีเท่าไร และต้องระวังในเรื่องต้นทุนด้วย จึงใช้แหวนคุณภาพต่ํา ไม่ค่อยกลม ก็ให้มารัน-อินกับกระบอกสูบเอาเอง แต่ปัจจุบัน รถยนต์ราคาสูงขึ้น เครื่องยนต์ก็ราคาสูงขึ้น ทําให้มีงบประมาณที่จะใช้แหวนลูกสูบดี ๆ ได้

ถาม : หมายถึงรถแข่งหรือรถบ้าน 

ตอบ : รถแข่งต้องใช้แหวนคุณภาพดีแน่นอนอยู่แล้ว แต่ผมบอกไม่ได้ว่ารถบ้านใช้แหวนคุณภาพดีเสมอไปหรือเปล่า แต่ปัจจุบันก็ดีขึ้นเยอะมาก ส่วนคําแนะนําที่ให้ทําเส้นไขว้ก็ยังติดอยู่ในตํารา อยู่ในคู่มือที่เขียนไว้เมื่อ 50 ปีที่แล้ว ถ้าจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นคงไม่ง่าย เพราะคนสมัยเก่ายังหายใจอยู่ ยังไม่ตาย อาจบอกว่าเคยทํามาแบบนี้ จะให้ทําแบบเรียบได้อย่างไร

ผมอาจใจกล้าหน้าด้านกว่าคนสมัยเก่าเหล่านั้น ผมศึกษาเหตุผลว่าทําไมต้องทําเส้นไขว้ และเมื่อผมเห็นว่าเหตุผลเหล่านั้นไม่เป็นจริงอีกต่อไป ผมก็ไม่เอาเส้นไขว้ หรือ ทําให้เส้นไขว้นั้นไม่มีความคม ผมพอรับได้

แต่ถ้าขัดมาจากโรงกลึงโดยใช้หินสีชมพู ๆ แข็ง ๆ ผมรู้เลยว่าเส้นไขว้นั้นคมแน่ ม้วนเหมือนดินถูกไถ แต่ถ้าถูกแหวนลูกสูบถูขึ้น-ลงสักพัก เหล็กม้วนนั้นก็หายไป ขัดเสร็จแล้วทําให้เส้นไขว้นั้นหมดความคมเสียก่อน ทําให้ผมได้หมล่ะ ?

กระบอกสูบเรียบ คือ สิ่งที่ผมต้องการ

 

ถาม : อาจารย์บอกว่าเส้นไขว้ที่ทําเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ทำเพื่อปรับแหวน ไม่ใช่เพื่อเก็บน้ํามันเครื่อง

ตอบ: ใช่ แต่น้ํามันเครื่องก็ดันไปอยู่ในเส้นไขว้นั้นจริง ๆ ซะด้วย ! แต่คงลืมอีกเหตุผลหนึ่ง คือ เพื่อปรับแหวนลูกสูบ หลังจากนั้นเมื่อมองผิวกระบอกสูบแล้วยังคงเป็นเส้นอยู่ แต่เส้นนั้นไม่เหมือนกับวินาทีแรกที่ออกมาจากโรงงานนะ ตาอาจมองว่าเหมือนกัน แต่ความคมบนยอดของเส้นไขว้นั้นไม่เหมือนกัน

ถาม : แต่ก็อาจยังไม่เรียบเท่าที่อาจารย์ต้องการ

ตอบ : ใช่ ผมอยากให้ผิวกระบอกสูบเรียบมาก ๆ เพราะเมื่อเรียบก็มีความฝืดน้อย และไม่มีช่องว่างให้แรงดันจากการจุดระเบิดลอดลงไปได้ บางคนอาจบอกว่ามีฟิล์มน้ํามัน เครื่องช่วย แล้วเวลาน้ํามันเครื่องถูกแรงดันจะไม่หนีหายไปไหนเลยหรือ น้ํามันเครื่องแข็งมากหรือไง แค่ลมปากเป่าก็ขยับแล้ว

ADS.